OVH亚太地区(新加坡和悉尼)的VPS正在5折优惠, 原价€4.00/月的 1G/30GB/1TB的套餐现在只要2欧元/月.

9Xnapq.md.png

套餐
APAC 1
CPU: 1 vCore(s) - 3.5 GHz
内存: 1 GB RAM
硬盘: 30 GB SSD
流量: 1 TB [email protected]
价格: €2/月 (需要年付)

套餐
APAC 2
CPU: 2 vCore(s) - 3.5 GHz
内存: 2 GB RAM
硬盘: 40 GB SSD
流量: 2 TB [email protected]
价格: €4/月 (需要年付)

https://www.ovh.ie/vps/

新加坡测试IP:
139.99.0.30

中国访问绕地球, 不过如果用阿里云新加坡反代效果还是很不错的

促销期限为: 2018-03-27到2018-04-30
若超过流量, 那么带宽将为10Mbps